Undring # 2

Når du fjerner fortid og fremtid fra nåtid så sitter du igjen med noe som er konstant.

Konstant fordi alt av tanker og bevegelser som starter i nåtidens «øyeblikk» eller forestillinger om framtiden bruker tid. Og ved å bruke tid, selv regnet i planck vil det ikke lenger tilhøre «øyeblikket» nåtid, men gå over i det vi kaller fortid.

Hvis det konstante «øyeblikket» klemt mellom det vi oppfatter som tid, er det vi kaller livet, er ikke evigheten da bare et konstruert begrep som ikke eksisterer annet enn i vårt eget hode, siden du ikke kan eksistere i en evighet, uten å bruke tid ?

Continue Reading

Undring # 1

Ingenting kan eksistere uten alt, alt kan ikke eksistere uten ingenting. Betyr ikke det at ingenting alltid har eksistert og alltid vil, selv når alt forsvinner ?

Er det ikke da logisk å anta at når vi er en del av alt som er, et alt som en gang vil forsvinne og etterlate ingenting, ikke kan tilhøre ingenting, og dermed ikke kan ha evig liv ?

Continue Reading