Valgets Kvaler

Valg.

Alt i menneskets væremåte kan defineres på en slik enkel måte. Valg og konsekvensen av dem. Noen er enkle og andre nærmest umulige å ta. Noen opplyste og andre ikke. Noen egoistiske og andre tilsynelatende altruistiske. Felles for alle er at de likevel er valg, utsprunget av egne og andres tidligere valg og opphavet til alle nye, fra det første åndedrag til det siste.

Du velger om du vil våkne om morgenen. Både bevisst og ubevisst. Stå opp eller ikke, spise eller ei, gå med klær eller være naken. Tilsynelatende trivielle hendelser, men alle fører deg videre til et annet valg. Og et annet og så videre. Fra elementærtid til det du oppfatter som sekund, hver time, hver dag. Helt til du kommer til den dagen da du foretar et som resulterer i at du mister muligheten til å velge, da valget med å spise den siste biten gjør at den setter seg fast. Du velger å tro at du er rask nok til å komme deg over veien før bilen. Eller så har andre tatt sitt valg med å gjøre ende på dine fordi du har gjort eller sagt noe du ikke skulle.

Og da er vi inne på konsekvensen av dem. Noen valg blir utelatt fordi vi kjenner og frykter konsekvensene, og noen blir foretatt for samme grunn. Noen blir definert som gode eller dårlige ut i fra subjektive egeninteresser, og av andre definert som det motsatte. Felles for alle er at de har en konsekvens.

Det vi definerer som tilfeldigheter, er ikke annet enn konsekvenser av valg foretatt av en selv og alle andre. Banalt sagt, hvis du faller ned i et hull i bakken, så er det ingen tilfeldighet. Du falt fordi noen valgte å grave et hull. Og du falt fordi tusenvis av valg du foretok frem til øyeblikket du falt ledet til det. Du valgte å stå opp, valgte å gå ut akkurat da, og valgte å se på noe annet enn veien du gikk. Eller så valgte du muligens bevisst å falle i hullet da du antok at det ville gagne deg. I form av oppmerksomhet, sympati, økonomisk vinning ved å saksøke eller en av de millioner andre grunnene menneskene bruker som argument for å gjøre det de gjør.

Når noen sier at de ikke har penger til seg eller sine på grunnlovsdagen, så er det ikke fordi Nav har endret utbetalingsdatoen på trygdeutbetalingen i mai til den 16`de. Det er fordi man har foretatt ett valg som gjør at man sitter der uten penger. Jeg sier ikke at det er enkelt å leve på stønad fra Nav. Noe det heller ikke burde være, for hvor mange hadde arbeidet hvis en kunne få utbetalt alt en trengte, akkurat når en ønsket det fra staten? Det jeg sier er at beløpet de har fått kan brukes på mer enn en måte. Hva det ble brukt på er irrelevant. Det handler bare om valget deler av hylekoret har tatt ved tidligere måneders utbetalinger. At de ikke valgte å spare noen få av pengene som en reserve i tilfelle en sånn dag skulle komme.

Alt kan velges og velges bort. Hvorfor vi velger som vi gjør, er det som må være av interesse. For når vi forstår hvorfor vi tar de valgene vi tar, så vil vi også forstå hvorfor vi gjør som vi gjør gjennom et mer nyansert perspektiv, noe som igjen gagner livet vi lever.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *